1. Olağan Genel Kurul Yapıldı

Derneğimizin 1. olağan genel kurul toplantısı 17 Şubat 2018 tarihinde dernek lokalinde yapıldı. Genel kurulda dernek yönetim kurulu ve ilgili organlar belirlendi. Yapılan seçim sonucu Ali Elgin oybirliği ile dernek başkanı seçildi. Dernek yönetim kurulu ve diğer organlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu

 • Başkan – Ali Elgin
 • Başkan Yardımcısı – Attila Alışkan
 • Sekreter – Yalın Sayı
 • Sayman – Çağan Örsun
 • Faal Üye – Salih Demirağ
 • Faal Üye – Okan Eres
 • Yedek Üye – Cafer Elgin
 • Yedek Üye – Yurdakul Cafer

Denetleme Kurulu

 • Devrim Seral
 • Ömer Lütfi Sonuvar
 • Deniz Elgin (yedek)

Disiplin Kurulu

 • Ateş Kozal
 • Şevkat Sıtkı
 • Seda Sayı (yedek)

Kurucular Kurulu

İlk resmi toplantımızı 5 Ekim 2017 gerçeleştirdik.

Toplantı Kararları

 • Kurucular kurulu oluşturulmuş Yalın Sayı ve Ali Elgin olarak belirlenmiş, görev dağılımı Yalın Sayı sayman, Ali Elgin sekreter olarak kabul edilmiştir.
 • Dernek aidatı aylık 50TL olarak belirlenmiştir.
 • 25 Ekimde mekan açılışı için hedef belirlenmiştir
 • Derneğin websitesi için çalışmalar başlamıştır